Az uniós intézmények közötti nézeteltérések miatt zátonyra futottak  a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó tárgyalások. Ezzel együtt meghiúsultak az EU közös agrárpolitikájának (KAP) reformjáról szóló intézményközi tárgyalások is. A vita első sorban az úgynevezett ökológiai rendszerekre történő áttérésre fordított összegek elkülönítése körül zajlott, pontosabban a közvetlen kifizetéseknek a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatra való áttérés támogatásának százalékos arányával. Az októberben megszavazott mandátumokban az Agrárminiszterek Tanácsa a kötelezően bevezetendő ökorendszerek 20%-os arányára tett javaslatot, míg az Európai Parlament 30%-ra, egyben a támogatás összegét 58,7 milliárd euróra. Az Agrárminiszterek Tanácsa ezt, a megemelt  összeget nem fogadta el.

(Visited 12 times, 1 visits today)