Conflicts of interest loom for Brexit Party MEPs
Új uniós etikai testület létrehozatalát tervezi az Európai Parlament. Az új uniós etikai testület javaslatot tenne és tanácsot adna a biztosokra, európai parlamenti képviselőkre és az intézmények személyzetére vonatkozó etikai szabályokra vonatkozóan a hivatali vagy munkaviszonyuk előtt, alatt és bizonyos esetekben utána is.

Az új testület emellett felhívná a figyelmet az etikai kérdésekre, és útmutatást adna az etikai kérdésekkel kapcsolatban, valamint megfelelési és tanácsadói szerepet töltene be, és képes lenne ajánlásokat kiadni, többek között az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. A testület együttműködne a nemzeti hatóságokkal és más illetékes uniós szervekkel és ügynökségekkel, például az OLAF-fal és az EPPO-val.

A bizottság az “összeférhetetlenség” egységes fogalommeghatározását alkalmazná, amely a közfeladat (azaz a szakmai és hivatali elszámoltathatóság) és a magánérdekek közötti összeférhetetlenséget jelentené, amennyiben a köztisztviselő vagy döntéshozó olyan magánérdekekkel rendelkezik, amelyek helytelenül befolyásolhatják a felelősségi körébe tartozó tevékenységek és döntések végrehajtását.

Az uniós etikai testületnek jogában állna vizsgálatot indítani harmadik féltől, például újságíróktól, nem kormányzati szervezetektől, bejelentőktől vagy az európai ombudsmantól kapott információk alapján – adott esetben névtelenséget biztosítva.

Míg a kijelölt biztosok összeférhetetlenségéről való döntés a meghallgatások előtt továbbra is a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik, a javasolt etikai testületnek lehetőséget kell kapnia arra, hogy hozzáférjen az adminisztratív dokumentumokhoz, hogy segítse a bizottság döntését. A testület munkája kiegészítené a Parlament vizsgálati jogát is.

Forrás: EUToday

(Visited 2 times, 1 visits today)