Az Európai Bíróság elutasította Magyarország kormányának a keresetét, amelyet azért nyújtott be, mert sérelmesnek találta, hogy a Sargentini jelentés elfogadása során, az Európai Parlament úgy szavazott, hogy a  leadott szavazatok számlálása során  figyelmen kívül hagyta a tartózkodásokat.

A Bíróság rámutat, az EUMSZ 354. cikk negyedik bekezdése meghatározza a  szavazás módját, amely szerint a szóban forgó állásfoglalásnak a Parlament általi elfogadásához a leadott szavazatoknak az egyben a Parlament tagjainak többségét is kitevő kétharmados többsége szükséges. Röviden, ilyen esetekben, csak a „mellette” és az „ellene” leadott szavazatokat veszik figyelembe.

E döntésben semmi rendkívüli nincs. E tekintetben a magyar kormánynak sem lehettek kétségei, így nagy valószínűséggel, a kormány csak időt szeretett volna nyerni.

 

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)