In collage style: a hand stopping some money, an oil barrel and an oil tanker ship.
A Tanács ma úgy határozott, hogy az Oroszországból származó vagy onnan exportált nyersolajra, kőolajra és bitumenes ásványokból nyert olajokra (KN-kód: 2709 00) vonatkozóan hordónként 60 USD-ben határozza meg az olajár felső határát.

A plafon szintjét az árplafon-koalícióval szoros együttműködésben állapították meg, és 2022. december 5-től lesz alkalmazandó.

Az orosz olajra vonatkozó árplafon korlátozni fogja a rendkívüli piaci körülmények által vezérelt árhullámokat, és drasztikusan csökkenteni fogja az Oroszország által az olajból szerzett bevételeket, miután illegális agressziós háborút indított Ukrajna ellen. Emellett a globális energiaárak stabilizálását is szolgálja majd, miközben enyhíti a harmadik országok energiaellátására gyakorolt kedvezőtlen következményeket.

A Tanács 2022. október 6-án határozatot fogadott el, amely megtiltja az orosz nyersolaj (2022. december 5-től) és kőolajtermékek (2023. február 5-től) tengeri szállítását harmadik országokba, valamint az ehhez kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást.

A tanácsi határozat emellett mentességet vezetett be a fent említett tilalmak alól azon nyersolaj vagy kőolajtermékek esetében, amelyek Oroszországból származnak vagy Oroszországból kerülnek kivitelre, és amelyeket az árplafon-koalíció által elfogadott, előre meghatározott árplafonon vagy az alatt vásárolnak.

A mai határozat meghatározza azt a szintet, amelyen a mentesség alkalmazandó, és 45 napos átmeneti időszakot vezet be az Oroszországból származó, 2022. december 5. előtt vásárolt és a hajóra rakodott, valamint a rendeltetési kikötőben 2023. január 19. előtt kirakodott nyersolajat szállító hajók számára. Mivel a piaci helyzethez való alkalmazkodás érdekében az árplafon időszakosan felülvizsgálható, a mai határozat az árplafon minden egyes módosítását követően 90 napos átmeneti időszakot is meghatároz, hogy valamennyi piaci szereplő következetesen alkalmazza az árplafont.

Az árplafon-mechanizmus működését kéthavonta felülvizsgálják a piaci fejleményekhez való igazodás érdekében, és az árplafont legalább 5%-kal az orosz kőolaj és kőolajtermékek átlagos piaci ára alatt kell megállapítani, amelyet a Nemzetközi Energiaügynökség által szolgáltatott adatok alapján számítanak ki.

A Tanács bevezetett egy “vészhelyzeti záradékot” is, amely lehetővé teszi a kőolajnak az árplafonon felüli szállítását, illetve a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatásokat, illetve finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, amennyiben ezekre az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy enyhítése érdekében, vagy természeti katasztrófákra adott válaszként van szükség.

Oroszország agressziós háborújával szemben az EU határozottan kiáll Ukrajna és népe mellett, és rendíthetetlenül támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását nemzetközileg elismert határain belül.

Forràs: European Commission

(Visited 1 times, 1 visits today)