Az Európai Parlament a lengyel polgárok jogainak és az uniós jog alaptételeinek védelme érdekében a költségvetési feltételrendszer azonnali alkalmazására szólítja fel az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot .

A Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Ursula von der Leyen bizottsági elnök, és az Európai Tanács szlovén elnökségét képviselő Anže Logar külügyminiszer részvételével lezajlott heves vitában a legtöbb képviselő elítélte a lengyel alkotmánybíróság október 7-i vitatott döntését. A képviselők ezen bíróság függetlenségét is kétségbe vonták, és figyelmeztettek: a lengyel kormány a totalitarianizmus irányába lép vissza. A képviselők hangsúlyozták, hogy az uniós csatlakozáskor minden állam saját akaratából ismerte el a közös szabályokat, és nincs ellentmondás az uniós jogrend és a lengyel alkotmány között.

A szlovén elnökség nevében Logar külügyminiszter kijelentette: az uniós jog elsőbbsége az Unió alapköve, ezen nyugszik a tagállamok közös élete. A Tanács intenzív vitát folytat a jogállamiság kérdéséről, és az elnökség elkötelezett amellett, hogy előre vigye a 7. cikk szerinti eljárásokat, tette hozzá.

„A lengyel alkotmánybíróság megkérdőjelezi az Unió alapjait, és konkrétan az európai jogrend egységét vonja kétségbe. Most fordul elő először, hogy egy tagállam úgy véli: az uniós szerződések nincsenek összhangban az ország alkotmányával”,- mondta Ursula von der Leyen.  Az Európai Bizottság cselekedni fog, jelentette ki, és példaként kötelezettség-szegési eljárást, a jogállamisági feltételrendszert és az uniós költségvetést védő egyéb pénzügyi eszközöket, valamint az uniós értékek súlyos sérelmét megállapító, 7. cikk szerinti eljárást említette.

A lengyel miniszterelnök szerint „az uniós jog elsőbbsége nem terjed ki az alkotmányos rendszerre . A lengyel Alkotmány a legmagasabb szintű jogi aktus Lengyelországban, amely felette áll minden egyéb jognak. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy korábban többek között a német, a francia, a dán, a spanyol, az olasz és a román alkotmánybíróságok is a lengyel határozathoz hasonló döntéseket hoztak.”

A képviselők többsége arra kérte a Bizottságot, hogy minden eszközt használjon ki elsősorban a lengyel polgárok védelmében, és végre alkalmazza a jogállamisági feltételrendszert. Kötelezettségszegési eljárások indítását is kérték, és azt, hogy az Európai Tanács végre az uniós ószerződés 7-es cikkelyének szellemével összhangban cselekedjen. A képviselők határozott támogatásukról biztosították a lengyeleket, akik a jogállamiság és az uniós jogot továbbra is alkalmazó bírók és ügyészek védelmében az utcára vonultak. A képviselők felszólították a lengyel hatóságokat, hogy hallgassák meg a tiltakozókat, és bánjanak velük tisztelettel.

A vita másik oldalát képviselő felszólalók bírálták az uniós intézményeket azért, mert azok csak egyes tagállamok igazságszolgáltatása és hatalmi ágainak elkülönülése kapcsán fejezik ki aggodalmukat. Álláspontjuk szerint az uniós jog elsőbbségét csak arra használják fel, hogy a szerződésekben lefektetett hatáskörökön túlmenő hatalmat adjanak az Uniónak.

Forrás: Európai Parlament

(Visited 11 times, 1 visits today)