Forráskép megtekintése

Íme egy, a Politico oldalain megjelentetett liberális propaganda cikk, ami az EU-t kevésbé ismerők számára akár vonzó is lehet. Az igazság, azonban ennél mélyebb, az a demokrácia és szabadság, amiről e propaganda cikk beszél, már nem létezik. Másfajta folyamatok indultak el, amit az EU liberális politikusai szeretnének megállítani. Csakhogy ezek a folyamatok, úgy tűnik, visszafordíthatatlanok. És még egy megjegyzés! E cikket egy EP képviselő jegyzi. Látszik, hogy az Európai Parlament politikusai mennyire egy ideológia rabjai, messze eltávolodva a valóságtól. Csak annyit, hogy az Európai Parlament nem tud a jogállamiság kérdésében „cselekedni”, ugyanis a végrehajtásra nincs felhatalmazása. És ezt lejobban egy EP képviselőnek kellene tudnia.

Íme a propagandisztikus írás  azok számára, akik még hiszen az EU egységében:

Ez az európai demokrácia és az európai hatékonyság válsága, mindkettő olyan következménnyel jár, ami arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk:

Vannak olyan tagállamok, amelyek az alapvető szerződéses kötelezettségeket – a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság fenntartásának kötelezettségét – szemérmetlenül figyelmen kívül hagyják, mindenki más kárára. Másodszor, az EU-nak az a jellegzetes politikája, hogy a nézeteltéréseket kompromisszumkereséssel rendezi, és ezért  most tehetetlennek bizonyul ezzel a riasztó tendenciával szemben.

A múlt héten a lengyel alkotmánybíróság elutasította az uniós jog elsőbbségét a nemzeti joggal szemben, és ez nem az egyetlen példa. Úgy tűnik, arra vagyunk kárhoztatva, hogy végig nézzük, ahogy a tagországok kormányai – amelyeket egykor a demokratizálódás mintaképeinek tekintettek – lecsúsznak a tekintélyelvűség és a korrupció lejtőjén.

Ez a tendencia önpusztító az adott kormányok és sajnos az EU egésze számára. Az EU-nak szüksége van a tagországaira, a tagországoknak pedig az Unióra.

A Brexit megmutatta, hogy a populista propaganda és az Európa-ellenes érzelmek hogyan vezethetnek gazdasági válsághoz. Ezért van az, hogy még ha Lengyelország és Magyarország kormányai el is utasítják az alapvető európai értékeket, ezen országok polgárai továbbra is elkötelezettek az EU és annak alapelvei mellett. Végül is az EU-hoz való tartozás nemcsak szabadságot, hanem gazdasági és társadalmi lehetőségeket is jelent, valamint a globalizált világban való érvényesüléshez szükséges közös erőt.

A tekintélyelvűségbe való átcsúszás veszélyének kitett országok polgárai számára az EU több mint egy piac; jogaik védelmében számítanak rá. Ezért cselekednünk kell.

Forrás: Politico

(Visited 2 times, 1 visits today)