Forráskép megtekintése

Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy  a születési anyakönyvi kivonatban két anyának/ apának kell szerepelnie azonos nemű szülők gyermekének anyakönyvi kivonatában, a szülők házasságát el nem ismerő tagállamok esetében is.

Egy bolgár és egy angol nő Gibraltáron házasságot kötött, majd Spanyolországba költözött, ahol együtt nevelik a Spanyolországban született gyermeküket. A gyermek a spanyol hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatában mindkét nő a gyermek anyjaként van feltüntetve.

A bolgár nő a gyermekének szeretett volna kiállíttatani egy bolgár születési anyakönyvi kivonatot is – amely dokumentum megléte előfeltétele a bolgár személyi azonosító okmányok kiállításának – úgy, hogy azon mindkét érintett nő a gyermek szülőjeként legyen feltüntetve. A bolgár hatóságok azonban megtagadták a születési anyakönyvi kivonat kiállítását azon az alapon, hogy az azonos nemű személyek közötti házasságot el nem ismerő bolgár jog szerint a gyermek születési anyakönyvi kivonatában csak egy nő nevezhető meg anyaként, egy férfi pedig apaként.

Az érintett bolgár nő a bolgár hatóságok elutasító határozatával szemben keresetet nyújtott be a bolgár bíróságokhoz, amelyek azt kérdezik az Európai Bíróságtól, hogy a kérdéses határozat összhangban van–e az uniós joggal. Az Európai Bíróság szerint nincs. Az anyakönyvi kivonatban ott is kötelesek a két anyát bejegyezni.

Forrás: Európai Bíróság

(Visited 10 times, 1 visits today)