Here are the five key takeaways from the latest EU summit | Euronews

Az EU csúcsértekezletén tegnap Oroszország is terítékre került. Az ülésen elhangzott, hogy az EU állam,- és kormányfői elvárják az orosz vezetéstől, hogy mutasson konstruktívabb elkötelezettséget és pozitív politikai hozzáállást, egyben hagyjon fel az EU és tagállamai, valamint harmadik országok elleni fellépésekkel. Ezen felül felszólítják Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja fel a minszki megállapodások végrehajtását, ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy az EU magatartása Oroszországgal szemben megváltozzék.

A tagállamok vezetői ezen felül kijelentette, hogy ” az EU-nak és tagállamainak határozott és összehangolt választ kell adnia Oroszország minden további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, egyben felkérték a külügyi főképviselőt, hogy terjesszen elő további korlátozó intézkedésekre, többek között gazdasági szankciókra vonatkozó lépéseket.

Az Európai Tanács ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Unió nyitott az Oroszországgal való szelektív együttműködésre az EU érdekeit szolgáló területeken. Felkéri a Bizottságot és a főképviselőt, hogy a Tanács általi megfontolás céljából dolgozzon ki konkrét lehetőségeket, beleértve az ezzel kapcsolatos feltételeket és ösztönzőket is, olyan témákban, mint az éghajlat és a környezetvédelem, az egészségügy, valamint a kül- és biztonságpolitika kiválasztott kérdései és olyan többoldalú kérdések, mint a JCPoA, Szíria és Líbia. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács megvizsgálja az Oroszországgal folytatott párbeszéd formáit és feltételrendszerét.

Forrás: consilium.eu

(Visited 8 times, 1 visits today)