Brussels: The European Committee of the Regions and the Council of Europe's  Congress celebrate their 25th anniversary in Brussels, on 27 June - News  2019

Ébredj fel Európa, mert lassan késő lesz Európát megmenteni!

Vajon kik veszélyeztetik jobban Európa jövőjét, az úgynevezett „elhajlók”, vagy a politikai korrektség követői? Vajon kiknek van igaza, az egyre több Európát akaróknak, vagy az egyre kevesebb Európáért küzdőknek?

Soha nem hittem volna, hogy valaha egy ilyen kérdés egyáltalán felmerülhet.

Sokáig csak egy Európa létezett, a tagországok egy irányban húztak, építették a közös jövőt. Immár két Európa létezik, és az egyik kibékíthetetlen ellentétben áll a másikkal. Lehet azt állítani, hogy a magyar, lengyel, cseh, szlovén jelenség csak egy „botlás”, „kisiklás”, sajnos a valóság az, hogy ez a jelenség éppen az EU szélsőségesen liberális politikája miatt szükségszerűen jött létre.

Hosszú ideig a tagországok egyeztették érdekeiket, és ha mindent nem is, de a legkisebb közös többszörösben meg tudtak egyezni. Aztán az egyre „több” Európa erőltetése megszülte azt a hatalmi infrastruktúrát, amely önmagát immár nemzetállamok fölöttinek képzeli, és ez a hatalmi infrastruktúra a nemzetállamok helyett határozza meg egyre inkább a politikai irányvonalat, miközben azokat a tagországokat, amelyeknek ez nem tetszik, igyekszik megbüntetni és visszaterelni a közös iga alá.

Ennek az igyekezetnek legutóbbi fejezete az Európai Parlament által tegnap is napirendre vett jogállamiság kérdése. A vita során a felszólalók nagy többsége felszólította az Európai Bizottságot és a tagállami miniszterekből álló Európai Tanácsot, hogy határozott lépésekkel akadályozzák meg az uniós értékek megsértését az egyes tagállamokban.

Itt nyomban felvetődik a kérdés, hogy ki határozza meg, melyek is az úgynevezett „uniós értékek”? Talán nem éppen a tagországok, akikből maga az EU áll? Az Európai Parlament jelentése több alkalommal is hivatkozik az Európai Unió Alapjogi Chartajára. Csakhogy abban nem az áll, hogy a kisebbségek jogai felülírják a többség jogát, mint ahogy jelenleg pontosan ez történik. Szivárvány mindenek felett, elnyomva a családok jogait. Nem vették észre, hogy az Európai Unió évtizedek óta ki sem ejtette a száján a „család” szót? Nincsenek egy vagy több gyermekesek, csak kisebbségek vannak. Ezért egyre „kevesebb” Európa jön létre az egyre „több” Európa helyett. A gyermektelen családok már eddig is erősen legyöngítették Európát, amit immár a betelepülök kezdenek a hátukon cipelni.

A „vegyes” Európa azoknak kedvez, akik szeretnék a nemzetállamokat lebontani a globalizáció nevében. Csakhogy, ha megszűnnek a nemzetállamok, megszűnik Európa is.

Ezért jó lesz vigyázni! Nehogy a politikai korrektség nagy igyekezetében tönkre tegye kontinensünket!

NapiEU

(Visited 8 times, 1 visits today)