EU privacy watchdog sues lawmakers over new Europol mandate – POLITICO

Januárban az európai adatvédelmi biztos arra kötelezte az Europolt, hogy törölje a bűncselekményhez nem köthető személyek adatait, miután megállapította, hogy a bűnüldöző ügynökség valószínűleg rosszul kezelte a személyes adatok tömegét.

Júniusban azonban az európai parlamenti képviselők és a nemzeti kormányok az Europolra vonatkozó rendelet olyan reformját fogadták el, amely visszamenőlegesen legalizálná azokat az adatkezelési gyakorlatokat, amelyeket az európai adatvédelmi biztos jogellenesnek ítélt.

Az EU Tanácsának francia elnöksége által előterjesztett javaslat, amely lehetővé tette az Europol számára, hogy megkerülje az európai adatvédelmi biztos rendeletét, annak idején nagy felháborodást keltett, különösen azért, mert az új megbízatás kiterjesztette az ügynökség azon lehetőségét is, hogy adatokat cseréljen magáncégekkel, és saját mesterséges intelligenciaeszközöket fejlesszen ki.

Az európai adatvédelmi biztos szerint jogi lépéseket kellett tenni az egyének védelmének biztosítása érdekében a “bűnüldözés rendkívül érzékeny területén”, ahol a személyes adatok feldolgozása jelentős kockázatokkal jár az emberek számára.

Forràs: Politico

(Visited 2 times, 1 visits today)