Forráskép megtekintése
Az LMBT lobbi immár nyíltan irányítja az Európai Parlamentet, amely arról szavazott, hogy Európa-szerte el kellene ismerni az azonos neműek más tagállamban bejegyzett házasságát és élettársi kapcsolatát.
Az állásfoglalás szerint az egyik tagállamban megkötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot minden más tagállamban egységes módon kellene elismerni, és az azonos nemű házas- vagy élettársakat az eltérő nemű párokkal azonos módon kellene kezelni.Az állásfoglalás arra bíztatja a tagállamokat, hogy ismerjék el a gyermek jog szerinti szüleinek a születési anyakönyvi kivonatban feltüntetett felnőtteket. A képviselők szerint családegyesítés során a szivárványcsaládoknak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a heteroszexuális pároknak. A családokat az egész Unióban egységesen kellene kezelni ahhoz, hogy a tagállamok között mozgó családok gyermekei ne válhassanak hontalanná.

A képviselők végül megjegyzik: Magyarországon és Lengyelországban hátrányos megkülönböztetés éri az LMBTIQ-közösséget. Az Európai Parlament emiatt további uniós intézkedéseket (kötelezettségszegési eljárást, igazságszolgáltatási és költségvetési lépéseket) kér a két ország kormánya ellen az Európai Bizottságtól.

Forrás: Európai Parlament

(Visited 11 times, 1 visits today)