Forráskép megtekintése

Az Európai Bizottság ma cselekvési tervet terjesztett elő az európai szociális gazdaság fellendülésének elősegítésére, gazdasági és munkahely-teremtési potenciáljának, valamint a méltányos és inkluzív helyreállításhoz, és a zöld és digitális átálláshoz való hozzájárulásának kihasználására.

A szociális gazdasági szervezetek elsődlegesen szociális és környezetvédelmi célokat szolgálnak, és nyereségük nagy részét visszaforgatják. Európa 2,8 millió szociális gazdasági szereplője mintegy 13,6 millió embert foglalkoztat, és társadalmaink fő kihívásaira kínál megoldásokat. A szövetkezetektől a szociális vállalkozásokig a legkülönbözőbb formákban fejtik ki tevékenységüket a legkülönbözőbb ágazatokban, a gondozási szolgáltatásoktól a hulladék-újrafeldolgozásig. A szociális gazdaság fokozott támogatása nemcsak munkahelyeket teremt, hanem azt is lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy Unió-szerte növeljék társadalmi hatásukat. A ma bejelentett, szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési terv elhárítja a szociális gazdasági szervezetek fellendülésének és növekedésének útjában álló akadályokat.

A Bizottság három területen javasol fellépést:

  1. A szociális gazdaság fellendüléséhez szükséges feltételek megteremtése

A szakpolitikai és jogi keretek kulcsfontosságúak a szociális gazdaság fellendülését elősegítő környezet megteremtéséhez. Ezek közé tartoznak az adózást, a közbeszerzést és az állami támogatásokat meghatározó keretek, amelyeket a szociális gazdaság igényeihez kell igazítani.

E kérdések kezelése érdekében a Bizottság 2023-ban a szociális gazdaság keretfeltételeinek fejlesztéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fog előterjeszteni. Emellett iránymutatást fog közzé tenni a tagállamok számára a szociális gazdasági szervezeteket érintő adózási keretekről, és meg fogja könnyíteni az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokhoz való hozzáférést. A cselekvési terv célja továbbá a társadalmilag felelős közbeszerzéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok fejlesztése, és a szociális gazdaságnak az EU határain túli előmozdítása.

  1. Szociális gazdasági szervezetek indításának és léptékváltásának elősegítése

A szociális gazdasági szereplőknek vállalkozásfejlesztési támogatásban kell részesülniük a vállalkozásindításhoz és -fejlesztéshez, valamint munkavállalóik átképzéséhez és továbbképzéséhez. A Bizottság célja, hogy a szociális gazdaságnak a becslések szerint a számára korábban (2014–2020) nyújtott 2,5 milliárd EUR-nál nagyobb támogatást biztosítson a 2021 és 2027 közötti időszakra.

Egyéb intézkedések mellett a Bizottság 2023-ban új uniós szociális gazdasági portált indít annak biztosítása érdekében, hogy a szociális gazdaság szereplői egyetlen helyen megtalálják az összes szükséges információt az uniós finanszírozásról, szakpolitikákról, képzésekről és kezdeményezésekről. Emellett 2022-ben új pénzügyi termékeket fog bevezetni az InvestEU program keretében, és javítani fogja a finanszírozáshoz való hozzáférést. 2022-ben a Bizottság létrehozza az Európai Szociális Innovációs Kompetenciaközpontot is.

  1. A szociális gazdaság elismerésének és az abban rejlő lehetőségek felismerésének biztosítása

A cselekvési terv célja, hogy láthatóbbá tegye a szociális gazdaságot, elismertebbé tegye munkáját, és ismertebbé a benne rejlő lehetőségeket. A Bizottság kommunikációs fellépéseket tervez, hogy ráirányítsa a figyelmet a szociális gazdaság szerepére és sajátosságaira. Ezen túlmenően a Bizottság tanulmányt fog készíteni, hogy minőségi és mennyiségi adatok begyűjtésével Unió-szerte jobban megismerje a szociális gazdaságot. Képzéseket is fog szervezni köztisztviselők számára a szociális gazdaság szempontjából releváns különböző témákban, és más fellépések mellett a határokon átnyúló cserék ösztönzése révén támogatni fogja a regionális és helyi szintű szociális gazdaságot.

Forrás: Európai Bizottság

 

(Visited 2 times, 1 visits today)