Máris visszaszólt az EU Bírósága a németeknek: ne üssétek bele az  orrotokat, mert ez a mi felségterületünk - Portfolio.hu

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozása miatt, amely sérti a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvnek (2013/32/EU irányelv) az Alapjogi Charta 18. cikkével összhangban értelmezett 6. cikkével.

A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 6. cikkének értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön (a határaikat is beleértve) található harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek ténylegesen gyakorolhassák a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásához való jogukat.

A magyar jogszabályi előírások szerint a harmadik országbeli állampolgároknak ahhoz, hogy nemzetközi védelemért folyamodhassanak Magyarországon, először valamely, az Európai Unió területén kívül található magyar nagykövetségen szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kinyilvánítják, hogy menedékjogért kívánnak folyamodni, továbbá rendelkezniük kell az e célra kiadott különleges beutazási engedéllyel.

A Bizottság úgy véli, hogy ez a követelmény a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozását jelenti, valamint ellentétes a menekültügyi eljárásokról szóló, az Alapjogi Chartával összefüggésben értelmezett irányelvvel, mivel kizárja, hogy a Magyarország területén – ideértve az országhatárt is – tartózkodó személyek ott nemzetközi védelemért folyamodjanak.

A Bizottság úgy véli továbbá, hogy a Covid19-világjárvány kezelése, amely a magyar jog kinyilvánított célja, nem indokolhat ilyen szabályt.

Ezért a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot.

Forrás: Európai Bizottság

(Visited 5 times, 1 visits today)