Forráskép megtekintése

Az Európai Bizottság javaslatot tett az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozására vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatára, ugyanis  a jelenlegi számos joghézagot tartalmaz, amelyek megakadályozzák a pártokat és alapítványokat működésükben, és abban, hogy teljesíthessék az uniós polgárok véleményének képviseletére irányuló küldetésüket.

A rendelet aktualizálásának célja, hogy megkönnyítse az európai politikai pártoknak a nemzeti tagpártokkal való és a határokon átnyúló kapcsolattartását, növelje az átláthatóságot, különösen a politikai reklámok és adományok tekintetében, csökkentse a túlzott adminisztratív terheket, és növelje az európai politikai pártok és alapítványok pénzügyi életképességét.

E javaslat keretében az Európai Bizottság javaslatot tett az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok (mobilis uniós polgárok) európai parlamenti és helyhatósági választásokon való részvételére vonatkozó jelenlegi szabályok aktualizálására is.

Bár körülbelül 13,5 millió ilyen polgár van, nagyon kevesen élnek közülük szavazati jogukkal az európai és a helyhatósági választásokon. A 2024-es európai választások előtt az inkluzív részvétel biztosítása érdekében a Bizottság a választójogról szóló hatályos irányelvek célzott módosítására tesz javaslatot, ideértve többek között azt a kötelezettséget, hogy az érintett állampolgárokat proaktív módon tájékoztassák választójogukról, szabványosított sablonok használatát a választóként vagy jelöltként történő nyilvántartásba vételhez, valamint az ország területén tartózkodó mobilis uniós polgárok által széles körben beszélt nyelv alkalmazását.

A javaslat biztosítékokat is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a mobilis uniós polgárokat ne töröljék a választói névjegyzékből a származási országukban.

Forrás: Európai Bizottság

(Visited 5 times, 1 visits today)