Az Európai Bizottság átfogó tervet vázolt fel, melyben azt körvonalazza, hogyan kívánja majd segíteni Belarusz gazdasági fejlődését az ország demokratikus átalakulása esetén. A kilátásba helyezett uniós támogatás összege a 3 milliárd eurót is elérheti. Ez tükrözi, hogy az Európai Unió elkötelezetten támogatja a belarusz emberek azon akaratát, hogy hazájukban békés demokratikus átalakulás menjen végbe a 2020. augusztusi elnökválasztást követően, mely sem szabad, sem tisztességes nem volt. Amint kezdetét veszi a demokratikus átmenet, az EU aktiválni fogja a támogatási tervet, mely több intézkedést is előirányoz Belarusz ellenálló képességének javítása céljából. A tervezett intézkedések többek között arra irányulnak, hogy támogassák az ország gazdasági talpra állását, a legfontosabb strukturális reformok végrehajtását, valamint olyan beruházások létrejöttét, melyek fenntartható infrastruktúrák kiépítését, illetve a zöld és digitális átállást szolgálják. Ezenfelül – a gazdaságtámogatási terv kiegészítéseként – az EU kétoldalú keretmegállapodás megkötését is kilátásba helyezi az Unió és a jövőbeni, demokratikus Belarusz közötti hosszabb távú kapcsolatok elmélyítése érdekében.
(Visited 6 times, 1 visits today)