Igen fontos írás jelent meg az amerikai keményvonalas liberálisok vezérlapjában, a Foreign Affairs-ben.  Az írás felidézi Andrej Amalrik orosz írónak a nagyhatalmak széthullásáról szóló, éppen ötven évvel ezelőtt megjelent nagyszabású művét, mivel az írás szerzője szerint az most kísérteties aktualitással bír az Egyesült Államokra vonatkozólag. Amalrik, aki  letartóztatás, újbóli letartóztatás és fogva tartás után a hatvanas években Nyugat-Európába szökött, már az USA-ban írta meg művét, amely a Szovjetunió szétbomlását mutatja be és ezen keresztül azt, hogy hogyan kezeli egy nagyhatalom a többszörös belső válságot – a belső rend intézményeinek megingását, a a senki által nem korlátozott és bosszúálló politikusok ravaszságát és alakoskodását, a rendszerszintű illegitimitás első rezdüléseit.

Amalrik meg akarta érteni a társadalmi felbomlás sötét logikáját, és azt, hogy a diszkrét politikai döntések hogyan adódnak össze apokaliptikus kimenetelűvé. Jóslata időben behatárolt volt, 1984-ben ért véget, de nem nehéz ma is hallani kísérteties visszhangját. Ha tudni akarjuk, hogyan ér véget a nagyhatalmak, legjobban tesszük, ha tanulmányozzuk az utolsó nagyhatalom felbomlását, amelyik valóban véget ért. -írja a szerző.

Amalrik elég sötét képet fest az országokról. Minden országnak előbb utóbb vége lesz- írja. Minden társadalomnak megvan a maga mélypontja, amelyet a sötétség elfed, amíg a becsapódás küszöbön nem áll. Már a hatodik században, írja Amalrik, kecskék legeltek a római fórumon.

Mint saját állapotának teoretikusa, Amalrik sok tekintetben fatalista volt. Úgy vélte, hogy a Szovjetuniónak nincs meg a kellő mozgékonysága ahhoz, hogy rendszerváltoztató reformokat hajtson végre, és fennmaradjon, és igaza volt.

A Foreign Affairs cikkírója, Charles King szerint szélesebb értelemben véve az ő hozzájárulása az volt, hogy megmutassa más struktúrájú országok polgárainak is azt, hogy hogyan kell jól aggódni. Olyan technikát kínált, amellyel felfüggeszthetjük legmélyebb politikai mitológiáinkat, és olyan kérdéseket tehetünk fel, amelyek itt és most úgy tűnhetnek fel, mintha az őrültség határán lennénk.

A cikk írója szerint az amerikai társadalomnak fel kell készülnie arra, hogy az USA-mint nagyhatalom széthullik.

Forrás: Foreign Affairs

(Visited 28 times, 1 visits today)