Az Európai Bizottság mind a 27 tagállamra vonatkozóan, országokra lebontva elkészítette jelentését arról, hogy milyen volt a jogállamiság helyzete 2020-ban az adott tagországban. Természetesen kíváncsiak voltunk a Magyarországról szóló jelentésre. A jelentés alapos, mindenre kiterjedő. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a helyzet rossz, de nem annyira, hogy szankciókkal kelljen az európai liberálisoknak és zöldeknek fenyegetőzniük.

Szó szerint ide idézzük a jelentésnek a médiafüggetlenségre és a jogbiztonságra vonatkozó részét, mindenki ítélje meg maga a helyzet súlyosságát:

 

“A Médiatanács függetlensége és hatékonysága veszélyben van. A médiabeli tulajdonviszonyok átláthatósága nem teljesen garantált. A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) elnevezésű konglomerátum létrehozásával megvalósuló médiakoncentráció fokozta a médiapluralizmust fenyegető veszélyeket. A kormánypárti médiaorgánumoknak juttatott jelentős összegű állami hirdetés révén a kormány közvetett politikai befolyást gyakorolhat a médiára. A független médiaorgánumok munkáját módszeresen akadályozzák, munkatársaikat megfélemlítik, és további aggodalomra ad okot, hogy egyre gyakrabban kerül sor az ilyen médiaorgánumok felvásárlására.

Aggályos a jogalkotási eljárás átláthatósága és minősége, mivel ritkábban alkalmaznak nyilvános konzultációkat és hatásvizsgálatokat. A jogbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket vet fel a hatóságok számára biztosított azon új lehetőség, hogy a jogerős bírósági határozatokat megtámadhatják az Alkotmánybíróság előtt. A független intézmények gyengítése és a civil társadalomra nehezedő fokozott nyomás még súlyosabban kihat a fékekre és ellensúlyokra. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Az ítélet végrehajtásához szükséges jogszabályi intézkedések előkészítése folyamatban van.”

A teljes országjelentés itt olvasható magyar nyelven:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0316&from=EN

(Visited 4 times, 1 visits today)