Forráskép megtekintése

Ezt a látszatot igyekszik kelteni a Politico újságírója, amikor az EU biztonságpolitikai főbiztosa pozíció megteremtését szorgalmazza. Íme:

“….nem a bolygó felmelegedése az egyetlen egzisztenciális kihívás, amellyel szembe kell néznünk.  Maga az életmódunk és azok az értékek, amelyekre demokráciáink épülnek, támadás alatt állnak. Ahogy az autokratikus kihívók napról napra bátrabbak, úgy tűnik, rendünk őrei egyre vonakodóbbak. Ezért van szüksége az EU-nak egy új biztonságpolitikai főbiztosra, egy olyan tisztviselőre, akinek az lenne a feladata, hogy “biztonsági szempontból ellenőrizze” a blokk minden tevékenységét. Egyetlen feladata az lenne, hogy ellenőrizze, hogy a nemzeti és nemzetközi biztonság kulcsfontosságú kérdéseit kellőképpen figyelembe vették-e az új politikák megfogalmazásakor, tárgyalásakor és végső soron végrehajtásakor.

Biztosítanunk kell azonban, hogy minden új politika és szabályozás inkább növelje biztonságunkat, mintsem csökkentse azt, hogy ne gyengítse szövetségünk kohézióját, és ne erősítse az illiberalizmus erőit. Azt is biztosítanunk kell, hogy az adózással vagy a versennyel kapcsolatos jogos megfontolások ne szorítsák ki a biztonsággal vagy a geopolitikával kapcsolatos, ugyancsak jogos aggodalmakat. ”

De hiszen éppen itt van a probléma gyökere! A liberalizmus jelenlegi formája haldoklik, gyöngesége ad erőt az illiberalizmus megerősödésének. Nincs már az EU-n belül közös akarat. A tagországok látják, hogy a “globális problémákat csak nemzetek feletti összefogással tudjuk megoldani”  tétel nem állja meg a helyét! A COVID, a migráció és még a globális környezetvédelmi kihívás is a nemzetállamokat erősítették meg. A nemzetállamokban megerősödött a ” ha baj van, csak magunkra számíthatunk” tudata.

A biztonságpolitikai főbiztos pozíciója azt jelentené, hogy a külpolitikai főbiztos csődöt mondott. Hiszen a külpolitika értelmezhetetlen a biztonságpolitika nélkül. Amennyiben ezt a kérdést két főbíztosra bíznák, egyik gyengítené a másikat.  Különben is, miért akarunk egy új pozíciót kreálni, amikor a jelenlegi sem működik a közös akarat hiányában?

Forrás: Politico/BapiEU

(Visited 6 times, 1 visits today)